Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Kodeks profesionalnog ponašanja

Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja propisuju se norme profesionalizma, integriteta i poverljivosti, kao i radni uslovi...

Preuzmi

Želite da saznate nešto o konferencijskom prevođenju? Šta je simultano, a šta je konsekutivno prevođenje? Koje su norme i standardi konferencijskog prevođenja? Potrebni su vam saveti i pomoć za organizovanje skupa sa konferencijskim prevođenjem? Tražite najbolje konferencijske prevodioce...?

Na pravom ste mestu!

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

Sarađujemo sa

TOP