Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Kodeks profesionalnog ponašanja

Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja propisuju se norme profesionalizma, integriteta i poverljivosti, kao i radni uslovi...

Preuzmi

Reference

STANDARDI

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini koji se smenjuju u radu u intervalima koji zavise od težine i intenzivnosti prevoda. Prevođenje, uz pauze, duže od 6 sati smatra se prekovremenim angažovanjem

Za konsekutivne prevode duže od maksimalno 2 sata, potrebna su 2 prevodioca koji se smenjuju u konsekutivnom prevodu. Prevođenje, uz pauze, duže od 6 sati smatra se prekovremenim angažovanjem.

Ukoliko se radi o celodnevnom prevođenju, obavezno je predvideti pauzu za ručak. Na svakih jedan i po do dva sata prevođenja potrebno je predvideti pauzu za odmor prevodilaca u trajanju ne kraćem od petnaest minuta.

U prevodilačkim kabinama mora postojati osvetljenje za čitanje dokumenata koje prevodiocima pomažu pri radu, kao i voda koja im je potrebna radi osvežavanja glasa.

Poslodavac će obezbediti, po mogućnosti unapred, svu stručnu dokumentaciju od pomoći za adekvatan prevod.

Prevodioci će iz kabine imati direktan vizuelni kontakt sa govornicima.

Filmovi se ne prevode simultano ukoliko prevodioci prethodno nisu dobili tekstove koji se u filmu izgovaraju.

Dokumenti koje govornici čitaju i citati (odlomci zakona, citiranje proznih dela i poezije...) neće se prevoditi ukoliko prevodiocima prethodno nije dostavljen primerak teksta.

Prevodilačke kabine moraju ispunjavati važeće ISO standarde u zemlji u kojoj se prevođenje odvija.

Snimanje usmenog prevoda podleže prethodnoj saglasnosti prevodilaca. U slučaju postojanja zvučnog zapisa u svrhe dalje difuzije, honorar prevodilaca uvećava se za 30%.

U slučaju otkazivanja angažmana od strane poslodavca u roku kraćem od sedam dana, prevodilac će dobiti pun honorar, izuzev u slučaju da u tom terminu, u međuvremenu, prihvati drugi angažman.

U slučaju da se prevođenje odvija van profesionalnog sedišta prevodioca i podrazumeva putovanje, prevodiocu će biti nadoknađena izmakla dobit za dane kada je zbog putovanja sprečen da radi i ostvari profesionalnu dobit, i to u iznosu od pola dogovorenog dnevnog honorara za prevođenje po izgubljenom danu.

Ukoliko je prevodilac angažovan van svog profesionalnog sedišta, svaki angažman će se računati najmanje kao celodnevni.

Ukoliko je prevodilac angažovan van svog profesionalnog sedišta, pored honorara za prevođenje sleduje mu i dnevnica u iznosu propisanom u Službenom glasniku. Dnevnica se ne mora isplatiti ukoliko sve troškove prevoza, transfera, noćenja, ishrane i ostale pripadajuće troškove pokrije poslodavac ili treća strana.

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP