Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Kodeks profesionalnog ponašanja

Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja propisuju se norme profesionalizma, integriteta i poverljivosti, kao i radni uslovi...

Preuzmi

Reference

O NAMA

Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije osnovano je 26. decembra 2011. godine u Beogradu kao strukovna organizacija konferencijskih prevodilaca radi unapređenja njihovog položaja u društvu i podizanja nivoa prevodilačkih usluga u Srbiji i regionu. Društvo okuplja renomirane prevodice koji poštuju standarde profesije i kodeks profesionalnog ponašanja. Takođe se brine o podmlatku Društva i unapređenju znanja i veština svojih članova putem periodičnih obuka. Bavi se saradnjom sa sličnim organizacijama na regionalnom i medjunarodnom nivou, institucijama koje koriste prevodilačke usluge, i prati i upoznaje se sa novim dostignućima u struci.

Društvo čine njegovi članovi.

Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije je neprofitna staleška organizacija koja brine o kolektivnim interesima svojih članova, ali istovremeno predstavlja i bazu profesionalnih prevodilaca koje klijenti mogu angažovati putem direktnog kontakta, konsultujući spisak članova, uz mogućnost pretrage po jezicima. Naši redovni članovi su već dokazani, iskusni prevodioci, a njihovo znanje, veština i profesionalnost, kao i poštovanje kodeksa profesionalnog ponašanja, garancija su za uspešno obavljanje posla, o čemu svedoče i naše reference.

Društvo ima Savetodavni odbor koga čine: prof. Vojin Dimitrijević (1932-2012), Haris Ghinos, prof. Ranko BugarskiSonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, i Sali Bejli-Rave, direktorka prevodilačke službe Saveta Evrope.

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP