Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Kodeks profesionalnog ponašanja

Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja propisuju se norme profesionalizma, integriteta i poverljivosti, kao i radni uslovi...

Preuzmi

REFERENCE

Za koga prevodimo?

Članovi Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije su profesionalni konferencijski prevodioci koji su svoje bogato radno iskustvo stekli prevodeći u zemlji i inostranstvu za:

  • institucije Evropske unije,
  • institucije Ujedinjenih nacija,
  • Savet Evrope,
  • međunarodne finansijske institucije,
  • diplomatska predstavništva stranih zemalja,
  • državne institucije Republike Srbije,
  • međunarodne i domaće nevladine organizacije,
  • strane i domaće korporativne klijente.

Iz razloga poverljivosti, detaljan spisak referenci možete dobiti na lični zahtev od članova Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca koje želite da angažujete.

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP