Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Kodeks profesionalnog ponašanja

Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja propisuju se norme profesionalizma, integriteta i poverljivosti, kao i radni uslovi...

Preuzmi

Reference

TRAŽITE PREVODIOCA

Tražite konferencijskog prevodioca…?

Jezici kojima se konferencijski prevodilac koristi se klasifikuju kao A, B ili C jezici. Jezik A je maternji jezik prevodioca na koji on/ona prevodi sa svih ostalih jezika (B i C). Jezik B je jezik kojim konferencijski prevodilac savršeno vlada i na koji usmeno prevodi sa maternjeg (A) ili drugih jezika. Jezik C je jezik koji konferencijski prevodilac u potpunosti razume i sa koga usmeno prevodi na jezik A ili jezik B. Da li je za prevodioca prednost ako je bilingvalan? Ukoliko je neko usvojio dva jezika odrastajući, te koristi teške akcente, prepoznaje nijanse i idiomske izraze na oba jezika podjednako dobro, to obično nije dovoljno samo po sebi da konferencijskog prevodioca osposobi da oba jezika koristi aktivno na profesionalnom nivou. Neophodna je uporna i dugotrajna vežba radi dostizanja profesionalnog nivoa.

Da li je simultano prevođenje stresno zanimanje?

Jeste. Bezuslovno je nužna kontinuirana koncentracija i pažnja za dobro simultano prevođenje. Upravo zbog toga su udruženja konferencijskih prevodilaca razradila standarde čija je svrha da napori koje konferencijski prevodioci ulažu pri obavljanju svog posla budu unutar razumnih granica. Prosečan radni dan, uz pauze, najmanje dvočlanog tima simultanih prevodilaca iznosi šest sati. Svaki sledeći započeti sat se smatra prekovremenim angažovanjem.

Tražite usmenog prevodioca specijalizovanog za određenu oblast?

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti. Međutim, većina usmenih prevodilaca se nužno oslanja na široko opšte znanje kao polaznu osnovu jer nije moguće biti ekspert u svakoj oblasti gde postoji potreba za prevodom. Stoga, usmeni prevodioci neguju sposobnost da brzo „upijaju“ ključne teme i profesionalni žargon koji prati određeni prevodilački angažman. Uobičajena je praksa među konferencijskim prevodiocima da se unapred pribave prateći materijali od organizatora konferencije, te da se oni temeljno prouče radi razumevanja teme i savladavanja profesionalnog žargona. Prevodilac koji redovno radi za određenu organizaciju ili klijenta se vrlo brzo upoznaje sa temom i specijalizovanim žargonom.

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP