Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Katarina Vitomirović

Profesionalno sedište Beograd
Mobilni +381 63 8729083
E-mail adresa cacha.vit@gmail.com;   katarina.vitomirovic@acis.org.rs;
Poštanska adresa Otona Župančiča 26
Jezička kombinacija
  srpski     španski      bosanski, hrvatski, crnogorski

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP