Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Ljiljana Jančić

Profesionalno sedište Beograd
Mobilni +381 60 3050505
E-mail adresa lili2139@gmail.com
Poštanska adresa Antifašističke borbe 21v, 11070 Novi Beograd
Jezička kombinacija
  srpski     italijanski      bosanski, hrvatski, crnogorski

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP