Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Marija Rosić, aiic

Profesionalno sedište Beograd
Mobilni +381 63385062
E-mail adresa marija.rosic@acis.org.rs;   marajar@gmail.com;
Poštanska adresa Mileševska 3, 11000 Beograd
Jezička kombinacija
  srpski     engleski      nemački, bosanski, hrvatski, crnogorski

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP