Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Snežana Gvozdenac

Profesionalno sedište Novi Sad
Mobilni +381 63 82 80 446
E-mail adresa snezana.gvozdenac@acis.org.rs;   sgvozd@eunet.rs;
Poštanska adresa Pasterova 8, 21000 Novi Sad
Jezička kombinacija
  srpski     nemački      bosanski, hrvatski, crnogorski

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP