Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Vesna Podgorac

Profesionalno sedište Beograd
Mobilni +381 63 425939
E-mail adresa vesna@podgorac.com;   vesnapodgorac@gmail.com;
Poštanska adresa Kumanovska 12, 11000 Beograd
Jezička kombinacija
  srpski     engleski      bosanski, hrvatski, crnogorski

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP