Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Druga međunarodna konferencija DSKPS

Danas je održana Druga međunarodna konferencija DSKPS na temu odgovora profesije na nove trendove na tržištu konferencijskog prevođenja.

 Kolege i koleginice iz 8 zemalja regiona su se okupile u Beogradu da bi razmenili iskustva i razmotrili način na koji, kroz bolju međusobnu i regionalnu saradnju, mogu da unaprede poštovanje profesionalnih i etičkih standarda i kvalitet svog rada.

Sve aktuelnija tema prevođenja na daljinu (engl. Remote Simultaneous Interpretation – RSI), gde konferencijski prevodioci nisu fizički prisutni na mestu događaja je imala centralno mesto na ovom događaju. Predstavljene su nove tehnologije i platforme za RSI, razgovarano je o dobrim i lošim stranama prevođenja na daljinu, kao i postavljanju standarda koji obezbeđuju visok kvalitet prevoda Glavni govornici: Urošem Peterc, predsednik izvršnog odbora Međunarodnog udruženja konferencijskih prevodilaca (AIIC), Sali Bejli-Rave,  direktorka prevodilačke službe Saveta Evrope i članica Savetodavnog odbora DSKPS, kao Haris Ginos, predsedavajući radne grupe AIIC za izradu novih međunarodnih profesionalnih standarda za konferencijsko prevođenje i član Savetodavnog odbora DSKPS.

Prethodne objave

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP