Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Saradnja sa USSPTS – Serbian Visions

U okviru manifestacije Serbian Visions, zajedno sa USSPTS razmatrali smo aktuelnu problematiku u radu konferencijskih i sudskih prevodilaca. Tina Samardžić je predstavila rad sestrinskog udruženja USSPTS a Gordana Vekarić (DSKPS) je učesnike informisale o trenutnoj situaciji i izazovima sa kojima se susrećemo u radu, posle čega je usledila živa diskusija i dogovor o daljoj saradnji na unapređenju standarda profesije.

Prethodne objave

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP