Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Saradnja sa HDKP

Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja je 27.09.2019 u Zagrebu obeležilo 45-godišnjicu od osnivanja. Na tom regionalnom događaju, naše Udruženje su predstavljale  Ljiljana Jančić i Dušica Lisjak. Budući da je konferencija održana uoči početka hrvatskog predsedavanja Evropskom unijom (januar-jun 2020.), najvažnija tema  izlaganja bila je značaj  konferencijskih prevodilaca u međunarodnom političkom kontekstu Evropske unije i šire, kao i  njihova uloga tokom predsedavanja Republike Hrvatske.

Prethodne objave

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP