Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Učešće na IV konferenciji USSPTS

Na IV međunarodnoj konferenciji na Udruženja stalnih sudskih tumača i prevodilaca Srbije (USSPTS) na temu „Prevođenje u doba korone – izazovi i tendencije“ koju je organizovalo, Nevena Nedić je u svom izlaganju predstavila ciljeve i rad DSKPS i govorila o standardima AIIC i iskustvima u oblasti prevođenja na daljinu.

Prethodne objave

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP