Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Kontrola glasa za prevodioce

Na prvoj Interaktivnoj vežbaonici  „Kontrola glasa za prevodioce“ naši članovi su imali priliku da od Katarine Gojković, naše poznate glumice, i Srđana Markovića, kompozitora i vokalnog instruktora, uče kako tehnike disanja, nađu svoju „govornu lagu“, kontrolišu glas u uslovima prevodilačke delatnosti, nađu svoj izraz u prenošenju informacija i, pritom, se odlično zabave. Jedva čekamo nastavak!

Prethodne objave

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP